Aanmelden
E-mail:

Wachtwoord:

Registreer
Wachtwoord vergeten?
Nieuwsbrief
Navigatie

Disclaimer

Gezondheidszorg Overkoepelend En Dynamisch zal zich inspannen om op deze website steeds wetenschappelijk juiste, bijgewerkte, betrouwbare, relevante en begrijpelijke informatie te verstrekken. Waar aangewezen, worden duidelijk de geraadpleegde bronnen vermeld.
De informatie op de site is met grote aandacht voor kwaliteit en juistheid samengesteld, maar doet geen uitspraken over of geeft geen waarborgen of garanties inzake de nauwkeurigheid, geldigheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Ook al doet Gezondheidszorg Overkoepelend En Dynamisch dus de nodige inspanning om zich te verzekeren van de betrouwbaarheid van de informatie op deze website, toch kan zij nooit verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of weglatingen, of voor de gevolgen van een slecht gebruik van de informatie op deze website.
De informatie kan in geen enkel geval gebruikt worden als vervanging van een consult of behandeling bij uw arts of therapeut, u mag dus nooit een geneeskundig advies verwaarlozen en evenmin een doktersbezoek uitstellen als gevolg van informatie die u op deze website zou gevonden hebben.
De gebruiker van de website raadpleegt de informatie op eigen risico en is dan ook zelf volledig verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze website. Gebruik van bepaalde producten in combinatie met andere kan immers leiden tot ongewenste effecten. Het blijft dus belangrijk steeds een arts, apotheker of therapeut te raadplegen indien u een nieuw product wenst te gebruiken.
Deze website bevat links of referenties naar andere sites. Dit betekent evenwel niet dat Gezondheidszorg Overkoepelend En Dynamisch alle websites heeft gecontroleerd waar de hyperlinks naar verwijzen en de inhoud van deze websites onderschrijft.  Gezondheidszorg Overkoepelend En Dynamisch is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere sites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die uit de inhoud van die sites voortvloeit. Links naar andere websites of andere informatie dienen uitsluitend om de gebruiker van dienst te zijn bij het opzoeken van relevante informatie. U raadpleegt deze externe websites bijgevolg op uw eigen, enige en gehele verantwoordelijkheid. Gezondheidszorg Overkoepelend En Dynamisch en  hun leveranciers zullen nooit verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor schade die voortvloeit uit een computervirus van eender welke vorm, een bug of eender welk applicatieprogramma dat niet compatibel zou zijn met de software van de gebruiker, noch voor schade ondergaan door de gebruiker als gevolg van een storing, onderbreking of fout, update, herstelling, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbreking van het telefoonnet of de netwerken van daarmee verbonden diensten, overbelasting, nalatigheid of gebrek van derden of van de gebruiker, noch voor de schade als gevolg van gebeurtenissen die buiten de wil van Gezondheidszorg Overkoepelend En Dynamisch en hun leveranciers liggen.